Vítejte

Vítáme Vás na stránkách nestátních zdravotnických zařízení:

Klinická logopedie Alice Hudcová s.r.o. 

EEG biofeedback s.r.o.Naše logopedické pracoviště se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí v oblasti komunikačních obtíží dětí a dospělých v celé šíři (dyslalie, opožděný vývoj řeči, dysfázie, afázie, balbucies, tumultus sermonis, mutismus, dysartrie, palatolalie).

Cílem logopedické péče je maximální možná náprava vzniklých problémů s plynulostí řeči, vyslovováním, s dorozumíváním se mluvenou, čtenou nebo psanou řečí.

Logopedická péče u dětí i dospělých je hrazena ze zdrojů zdravotních pojišťoven dle Seznamu výkonů na základě doporučení lékaře a po předložení platného průkazu pojištěnce.

 

Přístroj EEG BIOFEEDBACK využíváme k řešení problémů spojených s poruchami pozorností, učením a chováním. Současně jej však uplatňujeme  v širokém spektru nepříznivých stavů a nemocí např. u alkoholismu a jiných závislostí, tenzních bolestech hlavy, epilepsií, traumatických poškození mozku, inkontinencí, poruch spánku, vysokého krevního tlaku atd.

EEG biofeedback není hrazen zdravotními pojišťovnami.

 
 
 
 
TOPlist